locality of DHA-7 < 20160106113429-753149 > pub
  • country: Ethiopia
  • name: locality of DHA-7
  • latitude: N11°54′28.1″
  • longitude: E41°36′23.0″
  • description:
  • stone: DHA-7
  • modified at 2020-01-15
name physical-form quantity unit global-id
DHA-7 pub hand specimen 0.94 kg 20131226114555-337843
name distance (km) sample
locality of DHA-37 pub N11°53′21.8″, E41°37′28.9″ 2.891 DHA-37
Afar pub N11°53′27.0″, E41°38′2.0″ 3.597 DHA-31
locality of DHA-31 K pub N11°53′27.0″, E41°38′2.0″ 3.597 DHA-31 K
locality of DHA-8A pub N11°52′49.1″, E41°38′24.0″ 4.834 DHA-8A
Afar pub N11°52′49.0″, E41°38′24.0″ 4.836 DHA-8B
locality of DHA-6B pub N11°55′23.2″, E41°33′55.1″ 4.880 DHA-6B
Afar pub N11°55′9.0″, E41°33′49.0″ 4.927 DHA-6A
locality of dha-6a K pub N11°55′9.0″, E41°33′49.0″ 4.927 dha-6a K
locality of DHA-33 pub N11°53′26.9″, E41°38′57.8″ 5.147 DHA-33
Afar pub N11°53′24.0″, E41°39′18.0″ 5.763 DHA-34
name spots global-id
name country feature distance (km)
Debheli Ethiopia hill 2.772
Ābeda Shet’ Ethiopia intermittent stream 3.407
Kadda Dôbi Ethiopia area 4.390
Dībhīlī Shet’ Ethiopia intermittent stream 4.408
Hayu Ethiopia populated place 6.565
Ādadēra Shet’ Ethiopia intermittent stream 8.617
Fululu Shet’ Ethiopia intermittent stream 9.744
Gergorī Shet’ Ethiopia intermittent stream 9.803
Dobī YeTerara Senselet Ethiopia mountain 9.986
Hayu Mēda Ethiopia plain(s) 10.488