locality of DHA-13 K < 20191202135745-551427 > pub
  • country: Ethiopia
  • name: locality of DHA-13 K
  • latitude: N12°4′51.0″
  • longitude: E41°15′9.0″
  • description:
  • stone: DHA-13 K
  • modified at 2020-01-15
name physical-form quantity unit global-id
DHA-13 K pub powder 1.0 g 20191111145822-934287
name distance (km) sample
Afar pub N12°4′51.0″, E41°15′9.0″ 0.000 DHA-13
Afar pub N12°2′42.0″, E41°15′38.0″ 4.089 DHA-12
locality of DHA-14 pub N12°8′17.9″, E41°12′29.9″ 8.071 DHA-14
Afar pub N11°59′56.0″, E41°17′25.0″ 10.045 DHA-11
Afar pub N11°58′17.0″, E41°18′8.0″ 13.382 DHA-10
locality of DHA-10 K pub N11°58′17.0″, E41°18′8.0″ 13.382 DHA-10 K
Afar pub N11°55′30.0″, E41°12′32.0″ 18.014
locality of DHA-38 pub N11°57′32.0″, E41°21′36.0″ 18.096 DHA-38
Afar pub N11°57′46.0″, E41°22′59.0″ 19.594 DHA-4
locality of dha-4 K pub N11°57′46.0″, E41°22′59.0″ 19.594 dha-4 K
name spots global-id
name country feature distance (km)
Hatiri Ethiopia spring(s) 5.753
Katombatī Shet’ Ethiopia intermittent stream 7.875
Galeic Ethiopia spring(s) 8.966
Kurub Mēda Ethiopia plain(s) 11.735
Administrative Zone 1 Ethiopia second-order administrative division 12.675
Ābena YeTerara Senselet Ethiopia mountains 12.856
Serdo Ethiopia populated place 14.825
Seka Shet’ Ethiopia intermittent stream 16.652
Undurur YeTerara Senselet Ethiopia mountain 18.544
Sigarita Ethiopia spring(s) 18.622