OTS-06 < 20141013153532-169224 > pub
  • country: Japan
  • name: OTS-06
  • latitude: N34°23′32.1″
  • longitude: E130°56′15.3″
  • description:
  • stone: OTS-06
  • modified at 2020-11-24
name physical-form quantity unit global-id
OTS-06 pub hand specimen 1.865 kg 20141111084824-764285
name distance (km) sample
OTS-05 pub N34°20′33.8″, E130°57′1.5″ 5.695 OTS-05
OTS-01 pub N34°20′52.7″, E130°50′19.7″ 12.050 OTS-01
OTS-08 pub N34°23′46.3″, E131°3′51.5″ 14.113 OTS-08
OTS-10 pub N34°24′18.1″, E131°7′44.7″ 21.365 OTS-10
ABU-31 pub N34°46′20.6″, E131°8′43.1″ 48.222 ABU-31
ABU-28 pub N34°47′9.2″, E131°8′57.8″ 49.760 ABU-28
ABU-02 pub N34°26′16.9″, E131°24′59.2″ 53.550 ABU-02
ABU-11 pub N34°28′44.8″, E131°26′39.0″ 57.216 ABU-11
ABU-10 pub N34°28′24.1″, E131°28′19.8″ 60.191 ABU-10
ABU-06 pub N34°26′29.7″, E131°29′54.2″ 62.670 ABU-06
name spots global-id
Ots 06 thumb ots-06.JPG pub 0 20160421085228-128793
name country feature distance (km)
Tawara Jima Japan land-tied island 0.698
Yuya Jima Japan land-tied island 0.778
Funa Se Japan shoal(s) 0.827
Takashima-shō Japan shoal(s) 1.185
Tomari Zaki Japan point 1.354
Washiishi Bana Japan point 1.450
Handō-se Japan shoal(s) 1.482
Tokuemon-se Japan shoal(s) 1.668
Yumeno-shō Japan shoal(s) 1.765
Sano Se Japan shoal(s) 1.939