SJ-5 < 20150425105851-994553 > pub
  • country: Japan
  • name: SJ-5
  • latitude: N35°12′41.0″
  • longitude: E133°54′52.9″
  • description:
  • stone: SJ-5
  • modified at 2020-11-24
name physical-form quantity unit global-id
SJ-5 pub aliquot 20090824091047303.sanjeewa
name distance (km) sample
SJ-4 pub N35°13′10.6″, E133°55′36.5″ 1.630 SJ4
SJ-7 pub N35°13′50.9″, E133°49′37.9″ 9.977 SJ7
SJ-2 pub N35°18′32.8″, E133°56′8.2″ 11.125 SJ-2
locality of KRW-04 pub N35°19′5.3″, E133°55′49.5″ 12.012 KRW-04
OY-1 pub N35°6′12.6″, E133°56′10.3″ 12.246 OY-1
MY-1 pub N35°6′0.4″, E133°56′10.3″ 12.616 MY-1
MY-3 pub N35°6′0.4″, E133°56′10.3″ 12.616 MY-3
MY-2 pub N35°6′0.4″, E133°56′10.3″ 12.616 MY-2
TSU-01 pub N35°4′0.4″, E133°53′47.0″ 16.226 TSU-01
SJ-21 pub N35°20′3.8″, E133°49′56.6″ 16.475 SJ21
name spots global-id
name country feature distance (km)
Tomata-gun Japan second-order administrative division 0.423
Kagamino-chō Japan third-order administrative division 0.444
Okutsu Japan populated place 0.957
Izumi-yama Japan mountain 5.233
Nishiya Japan populated place 5.386
Izumi-mura Japan historical fourth-order administrative division 5.386
Tamarazu-sen Japan mountain 5.757
Kagami-damu Japan dam 6.868
Tomata-son Japan administrative division 7.086
Hanachiga-sen Japan mountain 8.020