SJ-18 < 20150425105852-614026 > pub
  • country: Japan
  • name: SJ-18
  • latitude: N34°50′13.6″
  • longitude: E133°45′59.0″
  • description:
  • stone: SJ-18
  • modified at 2020-11-24
name physical-form quantity unit global-id
SJ-18 pub aliquot 20090820091906078.sanjeewa
name distance (km) sample
SJ18 pub N34°50′13.5″, E133°45′42.6″ 0.507 SJ18
SJ-13 pub N34°54′1.4″, E133°43′31.1″ 8.398 SJ-13
SNY33 pub N34°40′26.4″, E133°53′20.8″ 22.723 SNY33
SNY-34 pub N34°40′26.4″, E133°53′20.8″ 22.723 SNY34
TSU-01 pub N35°4′0.4″, E133°53′47.0″ 29.378 TSU-01
MY-1 pub N35°6′0.4″, E133°56′10.3″ 34.849 MY-1
MY-3 pub N35°6′0.4″, E133°56′10.3″ 34.849 MY-3
MY-2 pub N35°6′0.4″, E133°56′10.3″ 34.849 MY-2
OY-1 pub N35°6′12.6″, E133°56′10.3″ 35.166 OY-1
SJ-11 pub N35°9′29.9″, E133°45′36.0″ 35.762 SJ-11
name spots global-id
name country feature distance (km)
Narutaki-damu Japan dam 1.893
Kaga-gun Japan second-order administrative division 2.450
Yoshikawa Japan populated place 2.558
Kibi-chūō Chō Japan third-order administrative division 3.799
Shimogamo Japan populated place 4.545
Shimodoi Japan populated place 4.817
Ochiai-damu Japan dam 5.717
Kawahira-damu Japan dam 6.054
Taketani-damu Japan dam 6.095
Kurotani-damu Japan dam 6.165