name latitude longitude elevation stone group updated-at
Northern Main Ethiopian Rift pub 9.9739 N 40.0958 E 1 Ethiopia 2020-01-15
Northern Main Ethiopian Rift pub 9.9311 N 40.2694 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBAG-72A pub 9.9411 N 40.0728 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBZ-31 pub 9.1245 N 39.6803 E 1 Ethiopia 2018-03-26
Northern Main Ethiopian Rift pub 9.1394 N 39.9372 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBDH-2B pub 9.0931 N 39.8786 E 1 Ethiopia 2018-03-26
locality of DBDH-2C pub 9.0931 N 39.8786 E 1 Ethiopia 2018-03-26
locality of DBD-4 pub 9.5517 N 40.0808 E 1 Ethiopia 2018-03-26
Tarmaber Megezez Formation pub 9.2519 N 39.7147 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBAG-56B pub 9.8967 N 40.0611 E 1 Ethiopia 2018-03-26
Alage basalt pub 9.8808 N 39.8153 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DM-102 pub 9.3717 N 40.0678 E 1 Ethiopia 2018-03-26
Northern Main Ethiopian Rift pub 9.1350 N 39.9383 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBAG-71B pub 9.9244 N 40.0667 E 1 Ethiopia 2018-03-26
Northern Main Ethiopian Rift pub 9.0211 N 39.5500 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBDH-1A pub 9.0931 N 39.8786 E 1 Ethiopia 2018-03-26
locality of MM-548 pub 9.0847 N 39.9122 E 1 Ethiopia 2018-03-26
locality of ID-0311 pub 63.9698 N 19.5692 W 815.0 1 pml 2018-05-17
locality of ID-0315 pub 63.9947 N 19.5205 W 830.0 1 pml 2018-05-17
locality of IC-0103 pub 63.9874 N 19.6771 W 1390.0 1 pml 2018-05-17
locality of IC-0201 pub 64.0253 N 19.6234 W 1 pml 2018-05-17
locality of ID-0302 pub 64.0737 N 19.5158 W 565.0 1 pml 2018-05-17
locality of ID-0309 pub 63.9892 N 19.5388 W 855.0 1 pml 2018-05-17
locality of ID-0301 pub 64.0737 N 19.4789 W 585.0 1 pml 2018-05-17
locality of ID-0103 pub 64.0188 N 19.5982 W 705.0 1 pml 2018-05-17
Download template from template.