name latitude ▼ longitude elevation stone owner group published updated-at created-at
locality of IB1809 pub 65.0561 N 16.6447 W 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2016-01-08
locality of IA2011 pub 65.0556 N 16.5644 W 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2016-01-08
loc pub 65.0550 N 14.9590 W 1 admin pml 2018-10-16 2018-10-23 2008-11-20
loc pub 65.0550 N 14.9680 W 1 admin pml 2018-10-16 2018-10-23 2008-11-20
loc pub 65.0550 N 15.0180 W 1 admin pml 2018-10-16 2018-10-23 2008-11-20
loc pub 65.0540 N 14.9580 W 1 admin pml 2018-10-16 2018-10-23 2008-11-20
loc pub 65.0530 N 14.9720 W 1 admin pml 2018-10-16 2010-03-31 2008-11-20
loc pub 65.0500 N 14.9930 W 1 admin pml 2018-10-16 2018-10-23 2008-11-20
loc pub 65.0500 N 15.0540 W 1 admin pml 2018-10-16 2010-03-31 2008-11-20
loc pub 65.0500 N 15.0330 W 1 admin pml 2018-10-16 2018-10-23 2008-11-20
locality of IC2404 pub 65.0469 N 16.7092 W 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2016-01-08
locality of IC2402 pub 65.0469 N 16.7067 W 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2016-01-08
locality of IC2405 pub 65.0467 N 16.7097 W 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2016-01-08
IA1832 pub 65.0464 N 16.7128 W 0.0 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2013-11-20
IA1841 pub 65.0456 N 16.7178 W 0.0 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2013-11-20
IA1803 pub 65.0453 N 16.7158 W 0.0 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2013-11-20
ID2405 pub 65.0453 N 16.7158 W 1125.0 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2013-11-20
locality of ID2404 pub 65.0453 N 16.7158 W 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2016-01-08
ID2411 pub 65.0453 N 16.7158 W 1125.0 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2013-11-20
locality of IA1842 pub 65.0453 N 16.7192 W 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2016-01-08
locality of ID2403 pub 65.0453 N 16.7158 W 1115.0 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2016-01-08
locality of IC2414 pub 65.0450 N 16.7200 W 1 admin pml 2019-06-27 2016-01-08 2016-01-08
locality of IC2418 pub 65.0436 N 16.7208 W 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2016-01-08
IB1913 pub 65.0411 N 16.7878 W 0.0 1 admin pml 2019-06-27 2019-06-27 2013-11-20
loc pub 65.0380 N 15.0640 W 1 admin pml 2018-10-16 2010-03-31 2008-11-20
guest
Download template from template.