name ▼ latitude longitude elevation stone group updated-at
SJ-13 pub 34.9004 N 133.7253 E 1 pml 2020-11-24
SJ-11 pub 35.1583 N 133.7600 E 1 pml 2020-11-24
SER-09 pub 34.6722 N 133.0870 E 449.0 1 pml 2020-11-24
SER-07 pub 34.6025 N 133.0572 E 460.0 1 pml 2020-11-24
SER-06 pub 34.6172 N 133.0434 E 511.0 1 pml 2020-11-24
SER-05 pub 34.6404 N 132.9026 E 417.0 1 pml 2020-11-24
SAN2 pub 35.3772 N 133.5722 E 1 pml 2019-11-14
representative point of the Hayachine-Miyamori ophiolitic complex pub 39.5582 N 141.4889 E 2 pml 2020-05-12
OY-1 pub 35.1035 N 133.9362 E 1 pml 2020-11-24
OTS-10 pub 34.4050 N 131.1291 E 208.0 1 pml 2020-11-24
OTS-08 pub 34.3962 N 131.0643 E 242.0 1 pml 2020-11-24
OTS-06 pub 34.3922 N 130.9376 E 2.0 1 pml 2020-11-24
OTS-05 pub 34.3427 N 130.9504 E 248.0 1 pml 2020-11-24
OTS-01 pub 34.3480 N 130.8388 E 4.0 1 pml 2020-11-24
OG-9 pub 35.4471 N 134.4628 E 905.0 1 pml 2020-11-24
OG-8 pub 35.4481 N 134.4603 E 936.0 1 pml 2020-11-24
OG-3 pub 35.4791 N 134.4196 E 821.0 1 pml 2020-11-24
OG-12 pub 35.4899 N 134.4472 E 554.0 1 pml 2020-11-24
OG-11 pub 35.4525 N 134.4772 E 808.0 1 pml 2020-11-24
OG-10 pub 35.4454 N 134.4716 E 836.0 1 pml 2020-11-24
ODP Hole 648B pub 22.9333 N 44.9500 W 1 2020-04-28
ODP Hole 648B pub 22.9333 N 44.9500 W 1 2020-07-06
Oahu Island pub 21.3764 N 157.8086 W 266.0 1 pml 2019-07-26
Oahu Island pub 21.3764 N 157.8086 W 262.0 1 pml 2019-07-26
Oahu Island pub 21.3764 N 157.8086 W 260.0 1 pml 2019-07-26
Download template from template.