name latitude longitude elevation stone group ▲ updated-at
Afar pub 12.0450 N 41.2606 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBDH-3 pub 9.1353 N 39.9514 E 1 Ethiopia 2020-01-15
Northern Main Ethiopian Rift pub 9.7556 N 40.0308 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DHA-33 pub 11.8908 N 41.6494 E 1 Ethiopia 2020-01-15
Afar pub 11.8908 N 41.6339 E 1 Ethiopia 2020-01-15
Afar pub 11.8900 N 41.6550 E 1 Ethiopia 2020-01-15
Tarmaber Megezez Formation pub 9.8389 N 39.8472 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBDH-1C pub 9.0931 N 39.8786 E 1 Ethiopia 2018-03-26
locality of DBD-4 pub 9.5517 N 40.0808 E 1 Ethiopia 2018-03-26
Northern Main Ethiopian Rift pub 9.0408 N 40.3922 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBDH-2C pub 9.0931 N 39.8786 E 1 Ethiopia 2018-03-26
locality of DBDH-6 pub 9.0828 N 39.9111 E 1 Ethiopia 2018-03-26
locality of DHA-7 pub 11.9078 N 41.6064 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DHA-23 pub 11.6214 N 40.9247 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DHA-32 pub 11.8989 N 40.9061 E 1 Ethiopia 2020-01-15
locality of DBDH-1A pub 9.0931 N 39.8786 E 1 Ethiopia 2018-03-26
locality of I2213 pub 65.2069 N 14.3544 W 163.0 1 Iceland 2018-10-23
locality of I2211 pub 65.1636 N 14.3033 W 248.0 1 Iceland 2018-10-23
locality of I2212 pub 65.1739 N 14.3517 W 273.0 1 Iceland 2018-10-23
loc pub 65.0330 N 13.5990 W 1 pml 2010-03-31
loc pub 65.0330 N 13.6070 W 1 pml 2010-03-31
loc pub 65.1520 N 13.6500 W 1 pml 2010-03-31
loc pub 65.0320 N 13.5960 W 2 pml 2010-03-31
loc pub 65.1550 N 13.6520 W 1 pml 2018-10-23
loc pub 65.1540 N 13.6510 W 1 pml 2018-10-23
Download template from template.