name latitude longitude ▼ elevation stone owner group published updated-at created-at
locality of T05-24 pub 67.6404 N 169.2109 E 1 admin 2020-01-06 2020-01-06 2019-12-18
locality of T05-13 pub 67.7877 N 168.6440 E 1 admin 2020-01-06 2020-01-06 2019-12-18
locality of 0902-8 pub 42.1212 N 143.0673 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0902-7 pub 42.1195 N 143.0575 E 1 admin 2018-10-04 2016-05-17 2016-05-17
locality of 0902-9 pub 42.1184 N 143.0562 E 1 admin 2018-10-04 2018-10-29 2016-05-17
locality of 0902-11 pub 42.1063 N 143.0510 E 1 admin 2018-10-04 2018-10-29 2016-05-17
locality of 0902-10 pub 42.1063 N 143.0510 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0902-3 pub 42.1070 N 143.0495 E 1 admin 2018-10-04 2016-05-17 2016-05-17
locality of 0904-2 pub 42.1074 N 143.0475 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0901-4 pub 42.1071 N 143.0466 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0904-1 pub 42.0876 N 143.0466 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0902-2 pub 42.1065 N 143.0456 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of phlogopite-bearing spinel lherzolite (Yoshikawa et al. 1993) pub 42.1028 N 143.0428 E 1 admin 2019-06-18 2019-06-18 2019-05-28
locality of 0901-1 pub 42.0835 N 143.0423 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0901-3 pub 42.0822 N 143.0415 E 1 admin 2018-10-04 2020-05-12 2016-05-17
locality of 0901-2 pub 42.0822 N 143.0415 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0902-1 pub 42.0998 N 143.0402 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0903-8 pub 42.0937 N 143.0401 E 1 admin 2018-10-04 2018-10-29 2016-05-17
locality of 0903-5 pub 42.0825 N 143.0362 E 1 admin 2018-10-04 2018-10-29 2016-05-17
locality of 0903-1 pub 42.0825 N 143.0362 E 1 admin 2018-10-04 2018-10-29 2016-05-17
locality of 0903-2 pub 42.0825 N 143.0362 E 1 admin 2018-10-04 2018-10-29 2016-05-17
locality of 0903-12 pub 42.0816 N 143.0355 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0903-9 pub 42.0787 N 143.0323 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0903-6 pub 42.0787 N 143.0323 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
locality of 0903-7 pub 42.0787 N 143.0323 E 1 admin 2018-10-04 2018-12-17 2016-05-17
guest
Download template from template.