ISEI/main/127/D/8/Ethiopia Dejene 2014B/DBDH-1B < 20141216092926-425168 > pub
  • place: N9°4′0.0″, E39°52′36.0″ more
  • classification: volcanic:basaltic
  • physical-form: powder
  • status: unknown
  • modified at 2017-10-18
1: DBDH-1B 2: DBDH-2B 3: DBDH-1A 4: DBDH-1C 5: DBDH-2C 6: DBDH-6 7: DBDH-3 8: DBDH-5 9: DBDH-4B 10: MM-560 11: MM-534 12: DBZ-34 13: DBAG-72A 14: DBAG-65 15: DBAG-63 16: DH-438


(a) XRF (0) on XRF Shimadzu Lab Center 1800 (Univ Ryukyus)
(b) ICPMS (0) on ICPMS Yokogawa HP4500 (Univ Ryukyus)
name
physical-form
quantity
Quantity of DBDH-1B is
(was unknown) and loss was 0.0 g after operation .
place quantity
2020-05-25 11:34 2022-05-19 16:59
description:
2019-11-21 11:21 2020-05-25 11:34
description:
2015-11-05 14:00 2019-11-21 11:21
description:
name device global-id
DBDH-1B pub 20 XRF Shimadzu Lab Center 1800 (Univ Ryukyus) 20171220171848-592921
DBDH-1B pub 33 ICPMS Yokogawa HP4500 (Univ Ryukyus) 20171220172544-649554
name global-id
name spots global-id
Tixhr 1536172563 thumb tixhr-1536172563.jpeg pub 0 20141216093007-665170